فشارشکن بلند گردون پلاستیکی طلایی کد 163/2

فشارشکن پاندا پلاستیک