فشارشکن کوتاه اسپرت فلزی کد 170

فشارشکن پاندا پلاستیک

فشارشکن کوتاه اسپرت فلزی کد 170

فشارشکن کوتاه اسپرت فلزی کد 170

رنگ زیبا و قابل استفاده در فضای مدرن

هدایت مناسب فشار و جریان آب

مهره ی فلزی ضد زنگ

آبکاری کروم با کیفیت

ویژگی های فشارشکن کوتاه اسپرت فلزی کد 170

متریال ABS , PP,هستافرم
ارتفاع 5سانتی متر