فشارشکن بلند اسپرت فلزی کد 172

فشارشکن پاندا پلاستیک

فشارشکن بلند اسپرت فلزی کد 172

فشارشکن بلند اسپرت فلزی کد 172

سر مهره فلزی و بست محکم به شیر آب

چرخش به جهات مورد نظر

تنظیم جرسان آب

پخش آب روان

آبکاری کروم با کیفیت

ویژگی های فشارشکن بلند اسپرت فلزی کد 172

متریال ABS , PP,هستافرم
ارتفاع 11سانتی متر