سردوش یک حالته کد 181

سر دوش پاندا پلاستیک

سردوش یک حالته کد 181

سردوش یک حالته کد 181

مقاوم در برابر آب و بخار آب در نتیجه فرسایش دیرتر

وزن کم و در نهایت در دست گرفتن راحتتر دوش

توزیع آب بصورت یکنواخت و سبک

ویژگی های سردوش یک حالته کد 181

متریال ABS
ارتفاع 20 سانتی متر