فلاش تانک کد 311

فلاش تانک و ملزومات پاندا پلاستیک

فلاش تانک کد 311

فلاش تانک کد 311

تخلیه پرفشار فلاش آب و در نتیجه کاهش مصرف

جزو ضروری ترین تجهیزات سرویس بهداشتی

تخلیه یکباره آب با فشار زیاد

 

ویژگی های فلاش تانک کد 311

حجم حداقل 4 لیتر / حداکثر 9 لیتر
متریال هستافوم ، ABS ،PP
ارتفاع محفظه 30سانتی متر
عرض محفظه 40 سانتی متر
ارتفاع سیفون 170سانتی متر

فلاش تانک و ملزومات (همه محصولات)